Iwona Kutyna i Marek Jezierski rozmawiają z Dominiką Kozłowską ze Stowarzyszenia MANKO i Andrzejem Skrzyńskim (Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, Redaktor Głosu Seniora). Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek? Projekt „Głos seniora” skierowany do osób starszych ma na celu aktywizację tej powiększającej się z roku na rok grupy społecznej i przeciwdziałanie jej wykluczeniu. Projekt realizowany jest w oparciu o działające już środowisko senioralne, a do współpracy zapraszani są: uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych. W ramach projektu prowadzone są np. szkolenia z zakresu edukacji medialnej.