Czemu służy Karta Dużej Rodziny? Dlaczego i jak państwo powinno wspierać rodzinę?