„Lekarzu, reaguj na przemoc!” – to kampania zapoznająca przedstawicieli ochrony zdrowia z procedurą „Niebieskiej Karty” oraz psychologicznymi aspektami przeciwdziałania przemocy. W studiu Katarzyna Łukowska z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Maciej Zdziarski z Fundacji Instytutu Łukasiewicza.