Jeden procent podatku: kto może dokonać jego odpisu? Jakie organizacje mogą czerpać z tego zysk? Gdzie znaleźć listę uprawnionych do otrzymania pieniędzy? Czy ważne jest, na jaki cel będzie przeznaczony jeden procent naszego podatku. O tym rozmawiamy z profesor Elżbietą Mączyńską z SGH, prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.