Zmiana władzy w trzech największych białostockich uczelniach państwowych, czyli wybory nowych rektorów. Uniwersytet Medyczny jako pierwszy już wybrał – nowym rektorem został profesor Adam Krętowski, który wcześniej przez osiem lat pełnił funkcję prorektora do spraw nauki. Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku wybory powinny zakończyć do końca kwietnia.

WIĘCEJ INFORMACJI Z REGIONU TVP3 BIAŁYSTOK