1. „Echo Ewangelii”
J 8, 1-2

2. Rozmowa na „Przystanku…”
Św. Paweł, w liście do Rzymian, napisał: „Wiara rodzi się ze słuchania”. Czyż każdy z nas nie kształtuje swojego poglądu na świat na podstawie informacji i słuchania opinii, uznawanych przez siebie, autorytetów? Słowo Boże, też jest opiniotwórcze i każdy, kto je słucha ma szansę na widzenie świata okiem samego Boga. O głoszeniu i słuchaniu Słowa Bożego ks. Leszek Surma rozmawia z o. Januszem Napierałą OMI.
O. Janusz Napierała, kapłan w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Od wielu lat głosi rekolekcje, pełniąc posługę Misjonarza Ludowego, czyli rekolekcjonisty.

3. „Ślady Boga”
REKOLEKCJE W SZKOLE
Wielki Post to czas rekolekcji w polskich szkołach. Parafie starają się coraz bardziej je uatrakcyjniać, aby wzięło w nich udział jak najwięcej osób. W ubiegłym roku w Kielcach hitem okazały się rekolekcje, które prowadzili raperzy: ksiądz Jakub Bartczak i Piotr Kowalczyk (Tau). W tym roku świadectwo swojego nawrócenia dawali Wyrwani z Niewoli, czyli Jacek Heres Zajkowski i Piotr Zalewski.

4. „Pytania po drodze”
materiał filmowy stypendystów FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”
E-WIARA
Coraz mniej młodych ludzi chodzi na rekolekcje ale paradoksalnie nie znaczy to, że coraz mniej w nich uczestniczy. Dziś, żeby wziąć w nich udział nie trzeba się ruszać sprzed ekranu komputera – w Internecie coraz więcej e-rekolekcji, kazań i konferencji, które gromadzą dziesiątki tysięcy widzów. O szansach i zagrożeniach ewangelizacji w Internecie rozmawiamy z Jolą Szymańską, autorką bloga „Hipster Katoliczka”.

5. VARIA
WARTO WIEDZIEĆ
Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego za rok lub dwa. Na tę wiadomość Kościół czekał od 1989 roku. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prymasowi Tysiąclecia poświęcono konferencję „1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna”, bo millenium chrztu Polski to przecież Jego zasługa.

6. „Przeglądarka religijna”
Zapowiedź najważniejszych świąt i wspomnień liturgicznych na najbliższy tydzień w kościołach katolickim, prawosławnym i protestanckim oraz w judaizmie i islamie.