Pomysł na mieszkania chronione dla seniorów w Szczecinie zdał egzamin - dlatego dziś urzędnicy przekażą kolejne lokum, które jest alternatywą dla Domów Pomocy Społecznej.

W jednym lokalu mieszkać może 5 osób - gwarantuje to intymność i indywidualną pomoc, bo do mieszkania chronionego trafiać będą seniorzy, którzy nie są już w stanie samodzielnie funkcjonować.

By otrzymać miejsce w lokalu trzeba mieć przynajmniej 67 lat i stały dochód, nie niższy niż 900 zł miesięcznie. Urzędnicy planują, że do 2020 roku w Szczecinie będzie 10 mieszkań dla najstarszych mieszkańców. Obecnie w lokalach chronionych mieszka 28 seniorów.