Małgorzata Szewczyk – najbardziej zasłużonym pedagogiem w Szczecinie. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci słabosłyszących została wczoraj uhonorowana nagrodą oświatową prezydenta - „Primus Inter Pares”. Piotr Krzystek wręczył także wyróżnienia 182 pedagogom ze Szczecina za wyjątkowe zaangażowanie w pracę.