W kościele pod wezwaniem świętego Krzyża w Łapach zabrzmiała muzyka religijna dawna i współczesna. Dwanaście chórów, przede wszystkim z Białostocczyzny, wzięło w tym roku udział w Festiwalu Muzyki Sakralnej Łapskie Te Deum. To przedsięwzięcie z niemal dwudziestoletnią historią lubiane przez publiczność.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.