W Radomiu ruszyła zbiórka książek i pomocy szkolnych dla Polaków na Białorusi. We wrześniu dary trafią do Polskiej Macierzy Wschodniej w Witebsku. Akcję zainicjowało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.