Zalegający z czynszami za mieszkania komunalne w Płońsku mają szansę na umorzenie dwóch trzecich długu. Chodzi o 123 osoby, które są miastu winne milion siedemset tysięcy złotych.