Powraca temat linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew. Po ostatnich manifestacjach prace nad budową linii zostały wstrzymane. Mieszkańcy południowego i zachodniego Mazowsza składają wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o wykreślenie linii z planu wojewódzkiego. Czas na to mają do 31 lipca.