Dziś (20.02.) rozpoczęła się piąta edycja Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć". Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim. Prace mogą mieć formę eseju, rozprawy, reportażu lub wspomnienia.

- Ten podtytuł został celowo tak sformułowany - "W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej". Chodzi o to, żeby uczestnicy konkursu, uczniowie pod opieką swoich nauczycieli, przy wsparciu rodziców, przy wsparciu wychowawców mogli tej wiedzy poszukiwać - powiedział Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych. - Jeśli młodzież zechce do tych źródeł sięgać to to samo w sobie kształtuje pewną postawę i jest nieocenioną umiejętnością - dodaje Mariola Szczypiń, Podlaski Kurator Oświaty.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie wiedzy i tradycji, a nie uprzedzeń i emocji. Konkurs ma zachęcić młodzież do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych.

Komisja konkursowa będzie oceniała walory historyczno-naukowe pracy. W skład komisji wchodzą naukowcy z uczelni wyższych oraz nauczyciele.