Kulisy ceremoniału dworskiego z XVIII wieku prezentował dziś Zamek Królewski. Miłośnicy historycznych podróży w czasie zobaczyli rytuały ujęte w karby surowej etykiety. O zasadach obowiązujących przed królewskim tronem i figurach w kontredansie.