W najbliższą środę czasowo zawieszone zostanie funkcjonowanie buspasa na ulicy Gdańskiej. Oznakowanie pionowe zostanie zasłonięte, a kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu.

Obserwacja ruchu drogowego na ulicy Gdańskiej i Trasie Zamkowej wskazuje, że zawieszenie wydzielonego pasa dla komunikacji miejskiej nie powinno znacząco wpłynąć na opóźnienia na liniach autobusowych. Zawieszenie przewiduje się do momentu rozpoczęcia kolejnego etapu remontu Trasy Zamkowej i zamknięcia łącznicy zjazdowej w ulicę Jana z Kolna.

Przeprowadzane będą analizy funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz płynności poruszania się samochodów transportu indywidualnego. W przypadku pogorszenia się czasów przejazdu pojazdów autobusów może być podjęta decyzja o przywróceniu buspasa.

Techniczne zawieszenie objawi się zasłonięciem znaków pionowych oraz w zależności od panujących warunków atmosferycznych zmianę lub unieważnienie żółtych znaków poziomych. Dodatkowo, z dniem 13 grudnia na tablicach Systemu Zarządzania Ruchem pojawi się stosowna informacja o zmianie.