Rozpoczął się dziesiąty Letni Festiwal Nowego Miasta. Od 2009 roku - poświęcony w całości muzyce polskiej . Dzisiejszy koncert w Kościele Stygmatów św. Franciszka przy Zakroczymskiej, przypomniał muzykę kompozytorów epoki klasycznej - Jana Baptysty Kleczyńskiego, Feliksa Janiewicza i Józefa Elsnera.