W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, na placu Piłsudskiego, miał zostać zrekonstruowany Pałac Saski. Już jednak wiadomo, że nie uda się tego zrobić. Jest jednak szansa, że zapadną konkretne decyzje o ponownym wpisaniu go w pejzaż Warszawy. Na to liczy stowarzyszenie Saski 2018, który od kilku lat aktywnie działa na rzecz tego projektu.