Archeolodzy odkryli fundamenty dawnego pasażu Simonsa, czy znajdą też groby powstańców. Badania są prowadzone na prośbę Związku Powstańców Warszawskich bo na działce przy Bohaterów Getta ma powstać luksusowy apartamentowiec. 14 lipca procedurę wpisu do rejestru dawnej reduty powstańczej wszczął wojewódzki konserwator zabytków. Czy wstrzyma to inwestycje..?