Zmieniła się organizacja ruchu w kwartale ulic ograniczonych aleją Powstańców Wielkopolskich, ulicą Milczańską i liniami kolejowymi. Nowością jest strefa 30, która poprawia bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Wjazd do strefy znajduje się w trzech punktach - ul. Częstochowska przy skrzyżowaniu z Milczańską, ul. Orawska i Frysztacka przy skrzyżowaniu z aleja Powstańców Wielkopolskich. W tym rejonie prędkość ograniczona została do 30 km/h. Kierowcy powinni być szczególnie ostrożni.