W Puszczy Augustowskiej stado, które kilka miesięcy temu sprowadzono z Puszczy Boreckiej powiększyło się. Nowym członkiem żubrzej rodziny jest zdrowa i energiczna krówka. To pierwsze narodziny żubra w Puszczy Augustowskiej od około 300 lat.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 21:00