Pani Agnieszka, skrzypaczka Śląskiej Filharmonii, zaginęła 15 lutego tego roku. Po operacji oka, okazało się, że drugie, zdrowe oko zarażone bakterią, powoduje znaczną utratę widzenia. Perspektywa utraty pracy zwiększyła złe samopoczucie, które doprowadziło kobietę do depresji. Pani Agnieszki opuściła szpital, w którym ostatnio była leczona właśnie na depresję.

Od wielu lat w Polsce nie maleje liczba osób pochowanych jako NN (3.800) i liczba osób trwale zaginionych (4.400). Uważa się, że ponad 80% z pochowanych osób NN, to właśnie trwale zaginieni. Tę różnicę, w ciągu najbliższych kilku lat, ma zlikwidować realizowany „Projekt GeNN”. Pokazujemy na czym polega „Projekt GeNN” i co mają zrobić rodziny, by zostać objętymi tym projektem.