Tajemnicą są niektóre stanowiska. Tak jest w przypadku doradcy prezydenta Opola. Nikt w urzędzie nie wie jaki ten pan ma zakres obowiązków. Nie wie tego także sam doradca.