Wirus RS, wywołujący u wcześniaków ciężką postać zapalenia oskrzelików i zapalenie płuc jest śmiertelnie groźny. Niestety liczba zakażonych dzieci niepokojąco wzrasta. Na chorobę nie ma szczepionki - wcześniakom można jedynie podawać przeciwciała, ale kryteria zakwalifikowania do programu są bardzo rygorystyczne.