Chodzi o organizację ruchu w mieście i skargi kierowców na wprowadzone w wielu miejscach zmiany, które utrudniają jazdę