Podsumowanie polityczno-społecznych wydarzeń z kraju z akcentem położonym na działania podejmowane przez Prezydenta oraz Radę Ministrów i podległych jej wojewodów. W programie będziemy informować o inicjatywach ustawodawczych, procedowanych projektach ustaw oraz o planowanych wydarzeniach kolejnego tygodnia politycznego.
Tygodnik polityczny
do góry