Prokuratura Krajowa w Szczecinie wszczęła śledztwo po zawiadomieniu złożonym przez zarządcę komisarycznego PŻM Pawła Brzezickiego w sprawie wyrządzenia przedsiębiorstwu szkody wielkiej wartości. Postępowanie dotyczy okresu działań poprzedniego zarządu. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, nie przeciwko komuś.

Zarządca komisaryczny powołany, aby wyprowadzić firmę na prostą, zawiadomił prokuraturę, bo jego zdaniem trudna sytuacja PŻM nie wynika z kilkuletniego kryzysu na rynku żeglugowym, ale fatalnego zarządzania przedsiębiorstwem przez poprzedni zarząd. Wymienia między innymi sprzedaż statków po zaniżonych cenach, kupno nowych po cenach najwyższych czy niejasne faktury. Straty PŻM za ostatnie 5 lat wynoszą ponad półtora miliarda złotych.