Wystarczyło 10 miesięcy, aby ubiegłoroczny rekordowy wynik został pobity. Pomorze Zachodnie to w ostatnich latach jeden z najdynamiczniej obniżających poziom bezrobocia regionów. Równocześnie znacząco przyrasta ilość zatrudnianych przez przedsiębiorców obcokrajowców, wśród których prym wiodą Ukraińcy.

Niemal w każdej branży możemy spotkać pracowników ze wschodu np. usługi, budownictwo, przemysł, rolnictwo i można by tak długo wyliczać… Jeszcze w 2015 r. w Zachodniopomorskiem zarejestrowano niecałe 6 tys. (5,4 tys. dotyczyła Ukraińców). W tymże też roku regionalni pracodawcy zadeklarowali chęć zatrudnienia ponad 18 tys. cudzoziemców, rok później 55 tys., a tylko do końca października br. liczba oświadczeń przekroczyła 60 tys. Aż 95% z nich dotyczyło właśnie obywateli Ukrainy.

Zdecydowana większość deklaracji pochodzi z branży usługowej (29%), budownictwa (18,3%), przetwórstwa przemysłowego (14,5%), rolnictwa (12,4%). Po pracowników ze wschodu chętnie sięga także sektor turystyczny, handel i transport. Zdecydowana większość zatrudniana jest przy pracach prostych (45,8%), jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (28,1%) czy pracownicy usług i sprzedawcy (11,3%).

Najchętniej po cudzoziemców sięgają przedsiębiorcy ze Szczecina (23,5 tys. oświadczeń) i z powiatu goleniowskiego (6,6 tys.). Ukraińcy są cenionymi pracownikami w tamtejszym Parku Przemysłowym, ale ich fach, mobilność oraz wymagania płacowe odpowiadaj także firmom z Koszalina (4,7 tys.) i powiatu kołobrzeskiego (4,4 tys.).