Lecznica w Kołobrzegu kontynuuje modernizację swoich medycznych przestrzeni. Dobiegł końca kolejny etap zmian. Dzięki skonsolidowaniu poradni otolaryngologicznej z oddziałem otolaryngologicznym, obie szpitalne jednostki będą działać wspólnie.

Szpital w Kołobrzegu poprawia stan bazy medycznej, realizując rozłożoną w czasie przebudowę Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych. Tym razem zmiany objęły przeniesienie poradni otolaryngologicznej z pierwszego piętra i ulokowanie jej na szóstej kondygnacji budynku lecznicy w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału otolaryngologicznego.

Inwestycję związaną z poradnią otolaryngologiczną zrealizowano w pierwszym etapie przebudowy placówki, kiedy to odnowiono także inne szpitalne poradnie: chirurgiczną, urologiczną, onkologiczną, endokrynologiczną, gruźlicy i chorób płuc, ortopedyczną czy okulistyczną.

Poradnia jest ważną jednostką w szpitalu. Średnio każdego miesiąca świadczy usługi medyczne dla ponad pół tysiąca pacjentów. Najczęściej wymagają oni leczenia zapalenia gardła, nosa, ucha, kwalifikacji do operacji migdałka i endoskopii czy opieki po operacji.