Polityk Platformy Obywatelskiej Marek Hok był zatrudniony w kołobrzeskim szpitalu, gdy pełnił funkcję radnego Sejmiku i członka zarządu. Potwierdza to sama placówka. Te informacje zaskoczyły opozycyjnych radnych, którzy chcą, by w piątek zajęła się ich wyjaśnieniem komisja rewizyjna Sejmiku.