W grudniu zeszłego roku wygasły przepisy, w myśl których gmina miała zapewnić lokal zastępczy mieszkańcom remontowanych budynków. Teraz taki obowiązek mają przejąć prywatni właściciele czyli na przykład spółki zajmujące się czyszczeniem zreprywatyzowanych kamienic