Działa od 1 stycznia i już przynosi efekty. Publiczny Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, że w jednym z miast Małopolski, w domu kultury zatrudniony był mężczyzna wcześniej skazany za przestępstwo seksualne. Już stracił pracę. Również wczoraj policja zatrzymała pedofila- mieszkańca podkrakowskiej wsi.